نوشته های جدید

پاورپوینت اسپری های تنفسی

. سالبو تامول: — —طبقه ی دارویی :سمپاتومیتیک —طبقه بندی درمانی :گشاد کننده ی برونش —درحاملگی گروه  C — مکانیسم اثر: — — —از دسته ی گشاد کننده ی برونش است و موجب تحریک گیرنده های بتا ۲ آدرنژنیک در ریه ها و انبساط عظلات صاف برونش ها می شود جهت …

مشاهده بیشتر »