نوشته های جدید
صفحه اصلی / پایان نامه

پایان نامه

خطرات جرثقیل های متحرک

همه ی خطرات استفاده از جرثقیل های متحرک در این پاور وجود دارد و همه ی آن ها به طور جدا و مجزا توضیح داده شده اند (اضافه بار، زمین نرم و سخت، خطوط برق و …) از پر بودن محتوا به شما اطمینان داده می شود طراحی آن مقبول …

مشاهده بیشتر »