نوشته های جدید
صفحه اصلی / مقاله

مقاله

مقاله پیاده سازی شده با متلب : پردازش تصاویر صنعتی با استفاده از منطق فازی

مواردی که پس از خرید دریافت می کنید: فایلی که پس از خرید برای شما فرستاده می شود ، شامل موارد زیر است : کد متلب ( m فایل و دو فایل fis) عکس های train شبکه عصبی تصویر اشعه ایکس ، شامل جوش های سالم و خراب برای آزمایش …

مشاهده بیشتر »

مقاله پیاده سازی شده با متلب : ادغام تصویر رنگی مصنوعی بر اساس انتقال رنگ چند رزولشنی

فایل ارسالی پس از خرید شامل موارد زیر است : کد متلب و فانکش های مربوطه گزارش فارسی مقاله – فایل ورد توضیحات فارسی کد متلب ( توضیحات خط به خط ) – فایل ورد تصاویر مربوط به مقاله فایل read me شامل توضیحات لازم برای استفاده از کد جهت …

مشاهده بیشتر »