نوشته های جدید
صفحه اصلی / معماری و عمران (صفحه 2)

معماری و عمران

بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: شهر رشت)…

۱-۱- مقدمه۲ ۱-۲- تعریف مسئله و ضرورت آن۳ ۱-۳- اهداف تحقیق۴ ۱-۴- فرضیات۴ ۱-۵- محدودیت ها۴ ۱-۶- ساختار پایاننامه۵ فصل دوم : مبانی نظری ۲-۱- مقدمه۷ ۲-۲- تاریخچه میدان۷ ۲-۲-۱- انواع تقاطع‌های دایروی.. ۸ ۲-۲-۲- مقایسه ویژگی‌های میدان‌ها و دیگر تقاطع‌های دایروی.. ۸ ۲-۲-۳- خصوصیات طراحی میدان‌ها.. ۹ ۲-۳- انواع …

مشاهده بیشتر »

معماری بیزانس ( روم شرقی )

معماری: هنر معماری در روم شرقی (بیزانس) تا قرن ششم میلادی تحت تأثیر مسیحیت آغازین بود، این هنر در قرن ششم میلادی با آغاز حکومت «ژوستی نیانوس»، به وجود آمد او در هنرپروری همتای کنستانتین بود و آثاری را که وی مورد حمایت و تشویق قرار داد، همه شکوه و …

مشاهده بیشتر »