نوشته های جدید
صفحه اصلی / تحقیق (صفحه 3)

تحقیق

امنیت شبكه و رمزگذاری و رمزگشایی

رمزنگاری علم کدها و رمزهاست . یک هنر قدیمی است و برای قرنها بمنظور محافظت از پیغامهایی که بین فرماندهان، جاسوسان، عشاق و دیگران ردوبدل م یشده، استفاده شده است تا پیغامهای آنها محرمانه بماند. هنگامی که با امنیت دیتا سروکار داریم، نیاز به اثبات هویت فرستنده و گیرنده پیغام …

مشاهده بیشتر »

بررسی شیوه احراز و اجرای قوانین خارجی در حقوق ایران

نحوه برخورد و چگونگی اجرای قانون خارجی ۱ شرایط پیدایش تعارض قوانین ۱ روش های مطالعه و حل تعارض قوانین ۲ سابقه تاریخی  تعارض قوانین ۲ مکتب های دارای روش حقوقی ۲ قواعد کلی حل تعارض ۳ تعین قلمرو موضوعات مربوط به احوال شخصیه: ۴ حدود صلاحیت قانون ملی شخص …

مشاهده بیشتر »

تغییر نظام ارزشها در افراد بزهکار

هدفهای پژوهش سؤالهای پژوهش فرضیه های پژوهش اهمیت پژوهش تعریف مفاهیم اساسی پژوهش الف) مفهوم تحول ب) نظام ارزشها ج) نظام د) ارزشها (در علم اقتصاد، فلسفه، دین، جامعه شناسی) هـ) سرقت و) انحراف جنسی ط) اعتیاد فصل دوم : الف) سوابق نظری و پژوهشی – حوزه های توجه به …

مشاهده بیشتر »