نوشته های جدید
صفحه اصلی / الکترونیک

الکترونیک

پاورپوینت شكست الكتريكي در عايقها

عوامل تقويت يونيزاسيون ضربه اي •عوامل تقويت عبارتند از: •فوتو يونيزاسيون •ترمو يونيزاسيون •صدور الكترون از كاتد در اثر: ۱- تابش فوتون با انرژي بزرگتراز تابع كاري فلزكاتدphotoemission ۲- برخورد يونها و انتقال انرژي كسب شده از ميدان به كاتد ۳- گرم شدن كاتد thermo emission اعمال ميدان الكتريكي قوي …

مشاهده بیشتر »